top of page

OVER ONS

Kamerkoor Victoria! is opgericht in 2018 vanuit de wens om met een fijn ambitieus koor een breed en divers publiek bekend te maken met mooie oude en moderne muziek die niet vaak uitgevoerd wordt. Zo wil Victoria meer mensen enthousiast maken voor deze ontroerende muziek en een nieuw, bijzonder en fris geluid laten horen in Weesp en (ver) daarbuiten.

Dirigent van het koor is Robert van der Vinne. Zelf is Robert zanger bij Europese topensembles als o.a. Collegium Vocale Gent en Cappella Amsterdam. Van zijn enthousiasme, kennis en ervaring profiteren de leden van Kamerkoor Victoria wekelijks.

Samen met Robert streeft het koor naar het met regelmatig uitvoeren van mooie, niet vaak uitgevoerde kamerkoormuziek op zo hoog mogelijk niveau. Om dat doel te bereiken studeren leden thuis en wordt iedere woensdag samen gerepeteerd in Weesp. 

Naast een ambitieus koor zijn we ook een sociaal koor, waarin oog is voor elkaar en belangrijke momenten gedeeld worden. Bijvoorbeeld bij de maandelijkse borrel. Meezingen? Kijk onder "zing mee".

De helft van de koorleden woont in Weesp en de andere leden komen uit omliggende gemeenten. Bijvoorbeeld uit Amsterdam, het Gooi (Muiderberg, Huizen, Hilversum), Almere en Lelystad.

Een half jaar na zijn oprichting heeft Kamerkoor Victoria! de zelden uitgevoerde mis voor

drie koren van de 16e-eeuwse componist De Victoria o.l.v. Robert ten gehore gebracht. 

De werknaam ''Victoria!" voor dat project drukte het plezier en de ambitie bij het samen zingen en ook de gedeelde liefde voor oude muziek vrolijk en triomfantelijk uit: Victoria!

bottom of page